Karta dużej rodziny

Od 16.06.2014r. rodziny z minimum trójką dzieci bez względu na dochód mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia jeżeli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do jej przyznania, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku zagubienia Karty można na wniosek otrzymać duplikat za opłatą 9.21 zł. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL jej posiadacza.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul.Piastowska 1, pok. 113, osoba do kontaktu: Katarzyna Błaszczykiewicz.

Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-09 13:23:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-19 14:35:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki