Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Piątek 27.11.2015

zaawansowane

Aktualności - październik 2015

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej obowiązujące od 01 października 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

 Podwyższenie kryteriów dochodowych może wpłynąć na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

 Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

 

 

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.


Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 lat,

 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat

 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat


Zmiany kwot dodatków:

 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 185,00 zł miesięcznie z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł miesięcznie

 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

  80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat;

  100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat

 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoła;

  63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość pozostałych dodatków oraz świadczeń.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Elżbieta Rudnicka
(2015-10-09 01:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Rudnicka
(2015-10-11 20:57:30)
 
 

ilość odwiedzin: 65913

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X