Za życiem

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

ZA ŻYCIEM

POMOC OPS GMINY DZIERŻONIÓW

 

Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie gminy Dzierżoniów, w ramach realizacji ustawy "Za życiem".

Zgodnie z przepisami ustawy, mając na uwadze obecnie istniejącą infrastrukturę społeczną, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów zapewnia takim kobietom, rodzinom dostęp do:

  • informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży

  • wsparcia asystenta rodziny służącego pomocą w odpowiedzi na wiele pytań oraz występującego w imieniu podopiecznych do instytucji zdrowia czy wypłacających świadczenia (na podstawie pisemnego upoważnienia kobiety lub rodziny)

  • poradnictwa prawnego

  • wsparcia psychologicznego

  • wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.

  • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej.

 

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 Dzierżoniów , tel. 74 832 56 63 (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730 - 1530, wtorek w godz. 730- 16 00 , piątek 730 - 1500).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2018-01-05 10:39:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2018-01-08 09:36:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki